نمایکامپوزیت ساختمان از اجزا غیر اصلی اما مهم یک ساختمان به حساب می‌آید که تاثیر بسزایی برای جلب نظر مشتری و همچنین زیبایی بصری محیط شهری دارد. با توجه به تفاوتهای امروزی صنعت ساخت و ساز با قبل و چند لایه بودن نمای امروزی، دیگر اجرای نمای ساختمان¬ها با روش‌های قدیمی امکان¬پذیر نیست. و از روش¬ها و مصالح مختلفی برای ساخت آن استفاده می‌شود.

نمای کامپوزیت و راویز کاری(رابیتس کاری)

/
نمای کامپوزیت ساختمان از اجزا غیر اصلی اما مهم یک ساختمان به …